AST - Yurtdışında kazanılmış yetenek ve ehliyetlere sahip kişiler için Tirol ve Vorarlberg eyaletleri başvuru merkezi

Tirol Göçmen Danışma Merkezi (ZeMiT) yurtdışında elde edilen yetenek ve ehliyetlere sahip kişiler için ücretsiz, şahsa özel, birden çok dilde söz konusu bu yetenek ve ehliyetlerin tanınması amaçlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hedef:
İş piyasasında vasfa yaraşır bir entegrasyonu kolaylas¸tırmak için, enformasyon, (ihtisasi)danışma hizmeti ve ihtiyaç halinde tüm danışma veya değerlendirme prosedürü süresince ilgilisine refakat hizmeti.

Hedef kitlesi:
Beraberlerinde getirdikleri eğitim statülerinin tanınmasına veya mesleki açıdan değerlendirilmesine dönük soruları bulunan yabancı ülkeden elde edilmiş formal vasıflara sahip kişiler (Üçüncü ülke vatandaşları, Avrupa ekonomik sahasına mensup ülke vatandaşları, iltica hakkına sahip kişiler, tali korunma hakkına sahip kişler).

Başvuru merkezinin görevleri:
• Tanıma işlemi konusunda muhtelif dillerde danışma hizmeti
• Formal tanımanın gerekli/mümkün olup olmadığının açıklığa kavuşturulması
• Diplomaların/karnelerin onaylı tercüme işlerini organize etmek
• Diplomaları/karneleri değerlendirme kurumlarına sevketmek
• Duruma göre bütün tanıma prosedürü süresince ilgilsine refakat etmek
• Olası tali eğitim ve buna ilişkin danışma olanakları konusunda enformasyon sunmak

Danışma hizmeti ücretsizdir!

 

Proje koordinatörü:

AST Tirol
Zentrum für MigrantInnen in Tirol (ZeMiT)
Andreas-Hofer-Strasse 46/1., 6020 Innsbruck
Tel.: 0512-577170 · E-Mail:
Danışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 8:00 - 12:00

 

AST Vorarlberg

AMS Feldkirch
Reichsstrasse 151, 6800 Feldkirch
Tel.: 0660 43 69 654 E-Mail:
Danışma saatleri: Pazartesi ve Persembe, randevu almak sarttirWeitere Anlaufstellen in Österreich:

www.migrant.at (Wien) - zuständig für Wien, Niederösterreich und Burgenland
www.migrare.at (Linz) - zuständig für Oberösterreich und Salzburg
www.zebra.or.at (Graz) - zuständig für Steiermark und Kärnten

 

 

Gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft.