Kuruluş / Hakkımızda

Tirol Göçmen Merkezi (ZeMiT) halka hizmet kurumu olarak 1985 yılında kurulmuştur. ZeMiT’in temel görevi dün olduğu gibi bugün de göçmenlere Innsbruck’taki Merkezinde ve Tirol’un birçok ilçesinde olmak üzere hukuki ve sosyal konularda gizli, bağımsız ve ücretsiz olarak farklı dillerde danışma sunmaktır. Tirol İşgücü Piyasası Servisi (AMS)’in ortak organizasyonu olarak ZeMiT iş piyasası entegrasyonuna büyük önem vermektedir.


2013 yılından bu yana ZeMiT yurt dışından alınmış diplomalara sahip insanlar için bir temas noktası olup bu diplomaların tanıtımı için rehberlik yapmaktadır. Daha fazla bilgi için AST tıklayınız!


1995 yılından bu yana, ZeMiT düzenli olarak göç, sosyal bütünleşme, işgücü piyasası, gençlik, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele ile ilgili ulusal ve uluslararası projelere katılmaktadır. Bu bağlamda çok sayıda projeler gerçekleştirmiştir. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz: „JOIN IN - Tirol’da genç göçmenlerin entegre şansları“ (2005-2007), Interreg projesi „Diversity4kids“ (2012-2014), ESF- projesi "EbeveynlerBilir - birlikten güç doğar" (2012-2014), EIF/Tirol Eyaleti/Innsbruck Belediye finansmanlı proje "Bellek kültürleri"(2014 - hâlen sürmekte). Böylece bağımsız bir sivil toplum örgütü olan ZeMiT uluslararası ağ kurmuş, göç ve entegrasyon alanlarında uzman statüsünü erişmiştir. Daha fazla bilgi için Projekte tıklayınız!


Derneğin başka bir dayanağı olarak ZeMiT, Tirol Entegrasyon Bölümü dayanışmasıyla "Tirol’da Göç ve Entegrasyon için Bilgi ve İzleme Merkezi’ni (IMZ)" kurmuştur. IMZ bilimselliğe dayanan bir hizmet ve bilgilendirme noktasıdır. Amaç göç ve entegrasyon ile ilgili bilgileri uygulama odaklı hazırlamak ve toplamaktır. Buna ek olarak IMZ entegrasyon alanında faaliyet gösteren diğer kişi ve kurumlarla ağlar kurarak entegrasyon projeleri hakkında edinilen bilgileri uzun vadeli kullanıma kazandırmak.


ZeMiT göçmenlerin entegrasyonu ve topluma katılımını sağlamak, göçün ve entegrasyon sürecinin anlaşılabilmesi için büyük katkıda bulunmaktadır. Yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın karşında olduğunu kamuda açıkça göstermeye devam edip, eşitlik ve çok-kültürlülük için çaba sarf etmektedir.