Diskriminierung melden

Nudimo savjetovanje u vezi sledećih pitanja:

  • ulazaka i naseljavanja u Austriji kao i pružanje informacija o obavezi ispunjenja integracijskog sporazuma, ponudi kuseva njemačkog jezika, uslovima i načinu sticanja austrijskog državljanstva i dr.
  • rada  i obrazovanja u Austriji kao što su slobodan pristup tržištu rada i pružanje informacija o vrstama radnih dozvola, crveno-bijelo-crvena karta i dr. 
    Informacije o priznavanju kvalifikacija stečnih u inostranstvu
    Podrška u procesu traženja posla, kao i informacije vezane za školski sistem, studij i druge vidove obrazovnaog usavršavanja
  • pomoć u komunikaciji sa službenicima, institucijama i drugim oranima vlasti Republike Austrije, kao i pomoć prilikom popunjavanja raznih obrazaca
  • spanjanje porodice, kao i informacije u slučaju razvoda braka vezane za pravo boravka u Austriji i ostale savjete u vezi pomoći za ugrožene porodice naročito žene i djecu
  • savjetovanje u slučajevima doživljene diskriminacije svih oblika kao i pomoć žrtvama koje su rasno diskriminisani

Savjetovanje vršimo na maternjem jeziku, besplatno i povjerljivo!